Dyson Vassilias
София, България
22/05/2024

Застраховка домашно имущество онлайн

застраховка домашно имущество онлайн

Застраховка домашно имущество

Какво представлява застраховката домашно имущество онлайн?

Застраховката на собствениците на жилища е форма на имуществена застраховка, която покрива загуби и щети по жилището на дадено лице, заедно с обзавеждането и други активи в дома. Застраховката на собствениците на жилища също осигурява покритие за отговорност срещу злополуки в дома или в имота.

Ключови познания за застраховка домашно имущество

  • Имуществената застраховка, която покрива загуби и щети по къщата на дадено лице и активите в дома.
  • Полицата обикновено покрива вътрешни щети, външни щети, загуба или повреда на лични активи и наранявания, които възникват, докато сте в имота.
  • Всяка застрахователна полица на застраховка домашно имущество има лимит на отговорност, който определя размера на покритието, което застрахованият има, ако възникне нещастен инцидент.
  • Застраховка домашно имущество не трябва да се бърка с жилищна гаранция или с ипотечна застраховка.

Разбиране на застраховката домашно имущество

Застрахователната полица на собствениците на жилища обикновено покрива четири вида инциденти на застрахованото имущество: вътрешна повреда, външна повреда, загуба или повреда на лични активи/вещи и нараняване, настъпило в имота. Когато бъде предявен иск за някой от тези инциденти, собственикът на жилището ще бъде задължен да плати самоучастие, което всъщност представлява разходите от джоба на застрахования.

Доставчикът на застраховка обикновено амортизира стойността на покрития имот въз основа на неговата възраст, употреба, състояние и полезен живот. Застрахователят приспада амортизационната стойност от възстановителната цена, за да достигне до действителната парична стойност (ACV), която ще върне на застрахования. Можете да получите клауза за възстановима амортизация, добавена към вашия договор, която ще ви изплати амортизационната стойност заедно с разходите за подмяна.

Например, кажете, че е предявен иск към застраховател, който е направил вашата застраховката домашно имущество, за вътрешни щети от вода, настъпили в дом. Разходите за връщане на имота в годни за живеене условия се оценяват от регулатор на искове на 10 000 лева. Ако искът бъде одобрен, собственикът на жилище се информира за сумата на тяхното приспадане, да речем 4000лв, съгласно сключеното споразумение за полицата. Застрахователната компания ще изплати допълнителните разходи, в този случай 6000 лева. Колкото по-висока е самоучастието по застрахователен договор, толкова по-ниска е месечната или годишната премия по застрахователната полица на собствениците на застраховката домашно имущество.

Застрахователната полица на всеки сключил застраховка домашно имущество има лимит на отговорност, който определя размера на покритието, което застрахованият има, ако възникне нещастен инцидент.

Стандартните лимити обикновено са определени на 100 000лв, но притежателят на полицата може да избере по-висок лимит. В случай, че бъде предявен иск, лимитът на отговорност определя процента от сумата на покритието. Която ще отиде за подмяна или поправка на щети на имотните структури, личните вещи и разходите за живеене някъде другаде, докато се работи върху имота.

Военни действия или стихийни бедствия като земетресения или наводнения обикновено се изключват от стандартните застраховки домашно имущество. Собственик на жилище, който живее в район, предразположен към тези природни бедствия, може да се наложи да получи специално покритие. За да застрахова имуществото си от наводнения или земетресения. Повечето основни застраховки домашно имущество обаче покриват събития като урагани и торнадо.

Източник: Insurance BG