Dyson Vassilias
София, България
22/05/2024

Какво представлява застраховка автокаско и какво покрива?

застраховка автокаско онлайн

Автокаск онлайн

Застраховката автокаско е вид автомобилна застраховка, която покрива щети по вашия автомобил по различни причини, включително от сблъсък. Застраховката автокаско ще покрие вашето превозно средство, ако бъде повредено от градушка, наранено от сблъсък с елен, боядисано със спрей от вандал, повредено от влизане с взлом или смачкано от срутващ се гараж, наред с други причини.

Ключови насоки при сключване на застраховка каско

  • Застраховката автокаско е предназначена да плати за ремонти на вашия автомобил, причинени от неща, включително от лек удар или катастрофа.
  • Ако предстои покупка на превозно средство, е силно препоръчително да направите застраховка автокаско.
  • Закупуването на цялостно автокаско може да няма финансов смисъл, ако карате по-старо превозно средство, което вече е загубило значителна стойност.
  • Застраховката автокаско покрива щети по вашия автомобил от животни, падащи дървета, природни бедствия, кражби и вандализъм. Не покрива щети на други превозни средства или хора.
  • Повишаването на вашите самоучастие за застраховката автокаско може да помогне за намаляване на премиите ви.

Предимства на застраховката автокаско

Цялостната автомобилна застраховка ви защитава финансово от кражби, природни инциденти и щети, свързани с времето. Тази застраховка означава, че няма да плащате от джоба си, ако дърво падне върху колата ви или крадец разбие ключалките ви.

  • Цялостното покритие на автокаското ви предпазва от кражби, свързани с времето събития и други важни неща извън вашия контрол.
  • Застраховката автокаско покрива „непредвидени събития“ като влизане с взлом или счупени чистачки на предното стъкло поради градушка.
  • Ако притежавате нова кола и живеете в район с висока престъпност, пълната застраховка автокаско ще покрие щетите, причинени от взлом или кражба.

Как работи застраховката автокаско?

Подобно на други форми на автомобилна застраховка, автокаското покрива част или целия ремонт, ако колата ви е повредена. Собственикът на превозното средство може да се наложи да плати част от разходите, известни като самоучастие. Застрахователното плащане може да се използва за ремонт или за ново превозно средство.

Трябва ли да направя застраховка автокаско?

Зависи. Ако финансирате или отдавате колата си на лизинг, вашият заемодател обикновено ще изисква от вас застраховка автокаско. След като колата ви бъде изплатена, пълната автомобилна застраховка обикновено не е задължителна.

Все пак трябва да помислите какво бихте направили, ако върху колата ви падне дърво или тя бъде открадната. Без застраховка автокаско бихте ли могли да си позволите да смените автомобила си или да платите скъпа сметка за ремонт? Ако отговорът е не, трябва да помислите за застраховка автокаско.